FGL - Prodej svítidel

e-mail: svitidlalanskroun@seznam.cz

 


 •  

 

NAVŠTIVTE NÁS NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH BVV BRNO 7. - 16. 12. 2018

Všeobecné obchodní podmínky E-shopu

Článek I - Definice

„Občanským zákoníkem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 1. „Prodávajícím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí firma František Mareš-FGL, Albrechtice 49, Lanškroun PSČ 563 01. IČO 48607673, Živnostenský list vydaný Městským úřadem Lanškroun č.j. OŽU/8078/2010/LRy/253.2.1-8207
 2. „Zbožím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí veškeré produkty prodávané Prodávajícím.
 3. „E-shopem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový elektronický obchod umístěný na internetových stránkách http://svitidlafgl.cz/, případně na jiné doméně náležející Prodávajícímu.
 4. „Prodejnou“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí prodejna Prodávajícího na adrese Na Terase 224, Pivovarské náměstí-budova Melitrade, PSČ 563 01 Lanškroun
 5. „Zákazníkem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý, kdo užívá E-shop za účelem zakoupení Zboží od Prodávajícího.
 6. „Spotřebitelem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku rozumí Zákazník, který si prostřednictvím E-shopu zakoupí Zboží od Prodávajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 7. „Kupní smlouvou“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí kupní smlouva na prodej konkrétního Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami prostřednictvím E-shopu.
 8. „VOP“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.


Článek II - Uzavírání Kupní smlouvy

 1.  K nakupování prostřednictvím E-shopu se Zákazník může zaregistrovat vyplněním registračního formuláře umístěného na E-shopu pod odkazem „Zaregistrovat se“.
 2.  Registrovaný Zákazník vstoupí do E-shopu za účelem nakupování Zboží tím, že se do E-shopu přihlásí prostřednictvím své emailové adresy a svého hesla, které zadal při registraci.
 3.  Registrace Zákazníka není pro nakupování v E-shopu povinná. Neregistrovaný Zákazník však bude k dokončení nákupu povinen vždy vyplnit veškeré své kontaktní údaje. U registrovaného Zákazníka budou tyto údaje vyplněny automaticky údaji zadanými při registraci.
 4.  Zákazník si v E-shopu vybírá Zboží, které má zájem zakoupit, jeho zařazením do virtuálního nákupního vozíku. Zákazník si může kdykoliv během nakupování zobrazit obsah svého nákupního vozíku včetně ceny za veškeré v nákupním košíku uložené Zboží, a obsah nákupního košíku může kdykoliv až do potvrzení své objednávky měnit.
 5.  Po dokončení výběru Zboží zvolí Zákazník způsob dopravy a platby, neregistrovaný Zákazník dále vyplní své kontaktní údaje. Konečným potvrzením objednávky dojde k jejímu doručení Prodávajícímu a objednávka je pro Zákazníka závazná.
 6.  Zákazník může svou objednávku nebo její část písemně zrušit do doby, než dojde k uzavření Kupní smlouvy. Po tomto okamžiku je možné pouze odstoupit od Kupní smlouvy způsobem uvedeným v článku VI těchto VOP.
 7.  K uzavření Kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy Prodávající objednávku Zákazníka potvrdí, a to buď prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Zákazníka zadanou při registraci do E-shopu nebo při vyplnění objednávky, nebo odesláním objednaného Zboží zvoleným způsobem dopravy na adresu zadanou Zákazníkem.
 8.  Kupní smlouva je uzavřená v Českém jazyce a skládá se z určení prodávajícího, kterým je Prodávající, určení kupujícího, kterým je Zákazník, určení předmětu prodeje, kterým je Zákazníkem zvolené Zboží, určením kupní ceny, kterou je součet kupních cen Zákazníkem zvoleného Zboží s případným připočtením balného a dopravného dle článku IV těchto VOP, způsobu dodání Zboží a jeho platby dle volby Zákazníka provedené při objednávání Zboží v E-shopu, a dále z podmínek stanovených těmito VOP. Uzavřená Kupní smlouva nebude u Prodávajícího uložena.
 9.  V případě částečného potvrzení objednávky dojde k uzavření Kupní smlouvy jen na tu část objednaného Zboží, jež byla potvrzena

Článek III - Kupní cena a platební podmínky

 1.  Kupní cena u každého Zboží je uvedena v E-shopu u detailu Zboží, a to včetně daně z přidané hodnoty a příp. recyklačního poplatku. Kupní cena nezahrnuje balné a poštovné, které mohou být za podmínek stanovených v článku IV těchto VOP ke konečné ceně Zboží přičteny.
 2.  Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob úhrady ceny Zboží. Úhrada může být provedena v hotovosti na Prodejně v případě osobního odběru Zboží, nebo v hotovosti při převzetí Zboží od České pošty.
 3.  Zboží nebude Zákazníkovi vydáno dříve, než bude uhrazena celá kupní cena za Zboží. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Zákazníka dříve, než bude uhrazena celá kupní cena za Zboží.

Článek IV- Doručení Zboží

 

 1.  Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob doručení Zboží. Zákazník si může vybrat mezi osobním odběrem Zboží na Prodejně v pracovních hodinách, které jsou pondělí až pátek vždy v 8.00-12.00 13.00-17.00 hodin a v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin a doručením Zboží prostřednictvím České pošty.
 2.  V případě doručování Zboží prostřednictvím České pošty bude v případně dodávky Zboží v hodnotě nepřevyšující 5.000,- Kč, vč. DPH účtováno k ceně Zboží dopravné, balné a dobírku ve výši 199,- Kč. V případně dodávky Zboží v hodnotě 5.000,- Kč, vč. DPH a více nebude dopravné a balné Zákazníkovi účtováno.
 3.  V případě zadání možnosti osobního vyzvednutí Zboží na Prodejně bude Zákazník Prodávajícím emailem či telefonicky informován, kdy bude objednané Zboží připravené k vyzvednutí na Prodejně.
 4.  V případě doručování Zboží prostřednictvím České pošty bude Zboží odesláno Zákazníkovi zpravidla do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, jedná-li se o Zboží, které má Prodávající skladem. V případě velkého počtu obdržených objednávek nebo jiné mimořádné události může být lhůta pro odeslání Zboží delší. V případě Zboží, které nemá Prodávající skladem, bude toto Zboží odesláno Zákazníkovi poté, kdy Prodávající Zboží sám obdrží. O této skutečnosti bude Prodávající Zákazníka informovat.
 5.  V případě doručování Zboží prostřednictvím České pošty bude Zboží zabaleno k přepravě do jednorázového ochranného obalu. Tento obal slouží pouze k zajištění Zboží při přepravě a může obsahovat potisk či jiné informace, které neodpovídají zabalenému Zboží. Obal je však vždy opatřen nalepovacím štítkem, který obsahuje informaci o množství a typu zabaleného Zboží.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek V - Odpovědnost za vady a záruka

 

 1.  Plnění Prodávajícího má vady, pokud je dodáno menší množství nebo jiný typ Zboží, než je deklarováno v dodacím listu, nebo pokud Zboží nesplňuje jakost či provedení dle informací obsažených u daného Zboží v E-shopu.
 2.  Zákazník je povinen Zboží po jeho doručení bez zbytečného odkladu prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodaného Zboží.
 3.  V případě vadného plnění je Zákazník povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy Zákazník vadné plnění zjistil, nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit měl. Na pozdější reklamace již Prodávající nemusí brát zřetel, nestanoví-li platné zákony jinak.
 4.  V případě včasné a oprávněné reklamace vadného Zboží Prodávající v přiměřené době vadné Zboží opraví, vymění za nové, nebo Zákazníkovi poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle toho, jaké řešení se s ohledem na konkrétní vadu bude Prodávajícímu jevit jako nejefektivnější.
 5.  Zákazník, který je Spotřebitelem, má navíc v případě vadného plnění práva dle ustanovení § 2165 až § 2174 Občanského zákoníku.
 6.  Na dodané Zboží poskytuje Prodávající záruku v délce 24 měsíců, je-li však u konkrétního Zboží uvedena odlišná délka záruční doby, platí pro toto Zboží tato odlišná délka záruční doby. Oprávněné reklamace Zboží v záruční době budou Prodávajícím vyřízeny postupem uvedeným výše.
 7.  Práva ze záruky zanikají v případě, že se Zbožím bylo nakládáno v rozporu s přibaleným návodem, že Zboží bylo užito k jinému účelu, než je výrobcem určeno, nebo že došlo k zásahům do integrity Zboží či k jeho jiným úpravám.
 8.  Ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Článek VI- Zrušení Kupní smlouvy

 

 1.  Po uzavření Kupní smlouvy může být tato zrušena na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka.
 2.  Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů od doručení Zboží Zákazníkovi. V takovém případě je Zákazník povinen zaslat nebo odevzdat Zboží zpět Prodávajícímu, a to do 14ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Zboží nese v takovém případě Zákazník. Prodávající vrátí Zákazníkovi zaplacenou kupní cenu do 14ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Zákazník Zboží předá, nebo než prokáže, že mu Zboží odeslal.
 3.  Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník bude v prodlení s uhrazením kupní ceny, uvede při registraci či zadávání objednávky v E-shopu nepravdivé údaje, nebo bude jinak porušovat podmínky stanovené těmito VOP.

Článek VII - Ochrana osobních údajů


Zákazník vyplněním údajů při přihlášení do E-shopu či při provedení jednotlivé objednávky Zboží přes E-shop dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Článek VIII - Závěrečná ustanovení

 

 1.  Tyto VOP jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění prostřednictvím E-shopu.
 2.  Podmínky stanovené těmito VOP jsou závazné pro všechny Zákazníky, kteří užívají E-shop.
 3.  Zákazníci berou na vědomí, že pokud nesouhlasí s těmito VOP nebo kteroukoliv jejich částí, nejsou oprávněni uzavírat s Prodávajícím Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.
 4.  Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu v době účinnosti těchto VOP.

 

 
FGL - Prodej svítidel - Czech Republic, e-mail: info@svitidlafgl.cz
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies